Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie
Kancelaria Komornicza nr I w Chrzanowie

Adres kancelarii

ul. Mickiewicza 7
32-500 Chrzanów

Telefon i fax

32 623 24 78
fax wew. 22

E-mail

chrzanow1@komornik.pl

Numer rachunku

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386

Kancelaria komornika czynna w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje strony:

Poniedziałek: 8:30 – 12:00
oraz 15:30 – 17:00

  INFORMACJA

  INFORMACJA

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń informuję, iż z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii koronawirusa

  z dniem 20 października 2020 r.

  kancelaria komornika

   będzie czynna dla stron jedynie w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 12.00 i od 15.30 do 17.00.

   

  W pozostałe dni kancelaria komornika pozostaje zamknięta dla stron do odwołania.

  Wpłat dokonywać można w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy komornika:

   konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Chrzanów 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386

  Informacja

  Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych informuję,
  iż w Kancelarii Nr I Komornika Sądowego Henryki Bednorz-Godyń w II półroczu 2020 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.

  Godziny przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń do NFAL i ich odbioru

  Uwaga!

  Wnioski o wydanie zaświadczeń do NFAL przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 10.00.

  Wydawanie w/w zaświadczeń odbywa się  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 10.00.

   

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię