Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Adres kancelarii

ul. Mickiewicza 7
32-500 Chrzanów

Telefon i fax

32 623 24 78
fax wew. 22

E-mail

chrzanow1@komornik.pl

Numer rachunku

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386

Kancelaria komornika czynna w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje strony:

Poniedziałek: 8:30 – 12:00
oraz 15:30 – 17:00

    Godziny przyjmowania wniosków o wydanie zaświadczeń do NFAL i ich odbioru

    Uwaga!

    Wnioski o wydanie zaświadczeń do NFAL przyjmowane są w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 10.00.

    Wydawanie w/w zaświadczeń odbywa się  w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 10.00.

     

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach
sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji
z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię