Adres kancelarii

ul. Mickiewicza 7
32-500 Chrzanów

Telefon i fax

32 623 24 78
fax wew. 22

E-mail

chrzanow1@komornik.pl

Numer rachunku

77 1020 2384 0000 9502 0092 6386

Kancelaria komornika czynna w godzinach:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00
Wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Komornik przyjmuje strony:

Poniedziałek: 8:30 – 12:00
oraz 15:30 – 17:00

  Mazda Premacy

  OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń prowadzący kancelarię w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2017 roku o godz. 10:00 odbędzie się w kancelarii komornika w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7 ( parking wewnętrzny przy kancelarii komornika) pierwsza licytacja ruchomości.

  Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

   

  1. Mazda Premacy, rok prod. 2000, 
  nr rej. KCHCN67,
  VIN JMZCP19F201131227,
  poj. 1840 cm3 lpg, hak

  ilość: 1 sztuka

  wartość szacunkowa: 5.500,00 zł

   
  Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
  Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy zł.

  Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.
  Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
  W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
  Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem Chrzanów, ul. Mickiewicza 7 ( parking wewnętrzny przy kancelarii komornika)
  UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

  Uwaga!

  W dniu 10 listopada 2017r. kancelaria komornika będzie nieczynna.

  Zmiana siedziby kancelarii

  UWAGA !!! Z dniem 01 sierpnia 2014 r. nastąpiła zmiana siedziby kancelarii. Nowy adres kancelarii to ul. Mickiewicza 7 32-500 Chrzanów. Kancelaria zakończyła działalność przy ul. Oświęcimskiej 9

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach
sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji
z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię