Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie

Obwieszczenie o licytacji - Bmw 523

2017-07-14

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń prowadzący kancelarię w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7/- na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2018 roku o godz. 9:30 odbędzie się w kancelarii komornika w Chrzanowie przy ul. Mickiewicza 7/- druga licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

Opis licytowanej ruchomości:

 

1. Bmw 523, nr rej. KCH9VY2 
Vin WBADD31030BU07009,
rok. prod. 1996, poj 2494,00 cm3,
kolor czarny-matowy, benzyna

 

wartość szacunkowa w zł: 4.500,00 zł

 

ilość: 1 sztuka

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz. U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem Chrzanów ul. Mickiewicza 7 – parking wewnętrzny przy kancelarii komornika.

UWAGA! Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.

20170602_141516 20170602_141524 20170602_141533

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię