Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie
Kancelaria Komornicza nr I w Chrzanowie

Praca

OFERTA PRACY

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz – Godyń

informuję,

iż zatrudni aplikanta komorniczego  (II rok) lub asesora komorniczego.

Życiorys wraz z listem motywacyjnym należy składać w sekretariacie kancelarii komornika: 32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7 lub drogą poczty elektronicznej na adres: chrzanow1@komornik.pl  z dopiskiem „oferta pracy”.

Uwaga: życiorys proszę zaopatrzyć w klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.”

Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię