Informacja

0

Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych informuję,
iż w Kancelarii Nr I Komornika Sądowego Henryki Bednorz-Godyń w II półroczu 2020 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.