INFORMACJA

0

INFORMACJA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryka Bednorz-Godyń informuję, iż z uwagi na prewencję dotyczącą epidemii koronawirusa

z dniem 20 października 2020 r.

kancelaria komornika

 będzie czynna dla stron jedynie w każdy poniedziałek w godzinach od 8.30 do 12.00 i od 15.30 do 17.00.

 

W pozostałe dni kancelaria komornika pozostaje zamknięta dla stron do odwołania.

Wpłat dokonywać można w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy komornika:

 konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O/Chrzanów 77 1020 2384 0000 9502 0092 6386