Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym
w Chrzanowie
Kancelaria Komornicza nr I w Chrzanowie

Wykaz terytorialny

Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego…”
Art. 7 § 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Kancelaria komornika działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chrzanowie oraz w sprawach z wyboru wierzyciela na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Rewir komorniczy obejmuje gminy:

  • Chrzanów
  • Libiąż
  • Trzebinia
  • Babice
  • Alwernia
Henryka Bednorz-Godyń
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 7

tel.: 32 623 24 78 fax wew. 22
email: chrzanow1@komornik.pl

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię