Informacja

0

Stosownie do art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych informuję, iż w Kancelarii Nr I Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Henryki Bednorz-Godyń w II półroczu 2022 roku zaistniały przesłanki odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru.