Udział w wysokości 1/3 części nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 543, 547/1 położonych w miejscowości Pogorzyce gm. Chrzanów

0