Udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej działki nr 914/11, 915/3 położone w Trzebini gm. Trzebinia i działka nr 2331 położona w Trzebini gm. Trzebinia

0