Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Art. 8 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych

 

Kancelaria komornika działa w obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

LIBIĄŻ

Do rewiru kancelarii komorniczej należy gmina Libiąż, do której należy:

  • Libiąż

oraz sołectwa:

  • Żarki
  • Gromiec