Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, na którą składają się działki nr 4639, nr 829/231, nr 829/234, nr 829/235 oraz prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, na którą składa się działka nr 829/208 – położone w Chrzanowie przy ul. Kolonia Stella 45

0