Udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej działki nr 1645/1, 1645/2, położonej w miejscowości Regulice gm. Alwernia

0