Udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 5 położony w Chrzanowie przy ul. Oświęcimskiej 2

0